مالیات

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک

۱– پیش ثیت نام الکترونیک : نقطه

شروع فرایند ثبت نام الکترونیک جهت

دریافت شماره اقتصاد

ی مرحله پیش ثبت نام میباشد . در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود.

شماره تلفن همراه شما تأیید شده و لازم است شما تأییدیه پستی مرتبط با کد پستی محل فعالیت

را در سیستم بارگذاری نماید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات در

مالیات

خواستی و فشردن کلید تأیید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تأیید ننماید پرونده ایجاد شده به صورت خود کار حذف خواهد شد.

۲- صحت سنجی اطلاعات : در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانجه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود ، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه بیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نماید.

۳- تولید و ارسال اطلاعات کاربری : چنانچه اطلاعات اولیه پیش ئیت نام شما مورد تأیید سازمان قرار گیرد برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه برده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.

4- ثبت نام الکترونیک : پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثیت نام شوید . پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نماید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کردهاید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواستهشده کلید تأیید نهایی را فشار دهید.

5- اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی 45 : این مرحله تمامی اطلاعات شما در مرحله ثبت نام در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد. در نهایت چنانچه اطلاعات ثبت نام شما مورد تأیید سازمان قرار گیرد شما به مرحله نهایی ۴۵ رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.

نکات مهم قبل از شروع فرایند ثبت نام الکترونیک

ثبت نام الکترونیک و در نهایت تخصیص شماره اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی کاملاً رایگان صورت می پذیرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان این سازمان از این بابت غیر قانونی است.

• اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (و کلیه اصلاحیه های بعدی) مکلفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند .

• در این مرحله از تخصیص شماره اقتصادی، صاحبان مشاغل خودرو مشمول نمی باشند و نیازی به ثبت نام ندارند.

• صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل ، جداگانه در   نظام مالیاتی ثبت نام نمایند .

تبصره ها

تبصره : چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجرز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی یکی از این محل ها، به عران محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عران شعبه منظرر خراهد شد. در صررات عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خراهد برد.

تبصره : جنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکرر میباشند.

تبصره : در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که ترع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی میتواند برای کلیه محلهای مذکور یکث ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه در آمدهای حاصل از فعالیتهای خرد تلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شرد.

• مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیانی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان نیت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نیت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

• مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تعطیلی فعالیت ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی ، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا و قرع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

• صاحبان مشاغل و اشخاص حترقی مشسرل ثبت نام مکلفند مادامی کنه برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسبب مورد از شماره ملی ، شناسه ملی ، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفادہ نماید۔

تبصره : اشخاص حترقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نموده اند ، می توانند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید از شماره اقتصادی مذکور در معاملات خود استفاده نمایند.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر ، میتوانید از فایل زیر استفاده بفرمایید :

سامانه_ثبت_نام_الکترونیکی_در_نظام_مالیاتی

منبع : سازمان مالیاتی کشور