درخواست همکاری با آتی نگر برتر همکاری با مجموعه ای فنی آموزش مستمر همزمان با همکاری پژوهش و ارتقا در همکاری سرلوحه کار ما میباشد

درخواست همکاری

این فرم جهت ارسال درخواست همکاری شما در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است تکمیل این فرم فقط به منزله درخواست میباشد و شرکت آتی نگر برتر در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
    فایل با پسوند jpg یا gif و حداکثر میزان 1 مگا بایت میتوانید بارگزاری نمایید
  • سال فارغ التحصیلی (با فرمت 13xx وارد شود )
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .