بسته پیمانکاری

بسته پیمانکاری سپیدار

بسته پیمانکاری سپیدار ، افزون بر سادگی ، امکان سادگی ، امکان ثبت ، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه ، صورت وضعیت و تسویه حساب های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند ؛ هم چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی همزمان چند پروژه پیمانکاری است که محابع بهای تمام شده هر پروژه و قرار داد را در لحظه فراهم می کند .

این بسته از 3 سیستم ، شامل حسابداری ، دریافت و پرداخت و پیمانکاری ، پاسخگوی شرکت های پیمانکاری کوچک و بزرگ است .

چرا بسته پیمانکاری ؟

 • با کنترل تسویه حساب ها ، مطالبات تسویه نشده ی مرتبط با هر صورت وضعیت را به راحتی پیگیری می کنند .
 • با امکان ثبت الحاقیه ، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز ، سابقه تغییرات را در سیستم نگه می دارد .
 • با امکان ثبت ضمانت نامه ها به تفکیک هر قرارداد مدیریت ضمانت نامه ها را ساده تر می کنید.
 • با امکان تعریف کارگاه ها و کنترل تنخواه گردان دفتر مرکزی و کارگاه ها ، انحرافات هزینه ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه را می سنجید .
 • با امکان کنترل جزئیات هر یک از پروژه ها به شکل مجزا در دو سطح پروژه و قرار دادم گزارش تهیه می کنید .
 • با امکان تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری ، صورت هزینه های تسویه نشده و پرداخت های مرتبط با هر صورت هزینه را به راحتی کنترل و پیگیری می کنید.
 • با امکان ثبت عملیات مرتبط با چک های دریافتی و پرداختی ، تمامدریافت ها و پرداخت های خود را مدیریت کنید .
بسته پیمانکاری

بسته پیمانکاری سپیدار به شما کمک می کند :

 • به سادگی صورت هزینه و صورت وضعیت هر قرارداد را ثبت و سند حسابداری آن را صادر کنید .
 • پس از ثبت صورت وضعیت هر قرار داد ، محاسبات ضرائب افزاینده و کاهنده به طور خودکار انجام شوند .
 • در قرارداد ها دریافت مصالح از کارفرما را به خوبی مدیریت می کند .
 • با ثبت تسویه حساب ها به تفکیک هر قرارداد برای هر صورت وضعیت و صورت هزینه ، به طور منظم مطالبات و بدهی تسویه نشده را مدیریت می کنید .
 • خلاصه از تمام اطلاعات مرتبط به یک قرارداد را در یک صفحه در اختیار داشته باشید .
 • میزان سود . زیان هر پروژه و قرار داد را ببندید .

سایر امکانات بسته بازرگانی :

 • کدینگ پیش فرض بازرگانی
 • دریافت و پرداخت از طریق چک ، حواله ، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • چاپ چک و کلر چک
 • تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب
 • تهیه گزارش آخرین وضعیت چک دریافتنی و پرداختنی
 • اطلاع رسانی مانده حساب مشتریان از طریق پیامک در دوره های زمانی مشخص
 • انجام عملیات پر حجم پایان سال مالی به شکل خودکار و ساده
 • استفاده از گزارش های روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی
 • تهیه فایل های قانئنی بیمه تمین اجتماعی و مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه صورت های مالی مانند ترازنامه ، سود و زیان و …