در این دسته از نوشته های منتشر شده در خصوص اخبار و اطلاعات مالیاتی مطلع شوید

بخشنامه: ۲۰۰/۹۷/۴۹/ص – اصلاح بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه: ۲۰۰/۹۷/۴۹/ص (تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

دو امکان جدید در سامانه شماره اقتصادی

دو امکان جدید در سامانه شماره اقتصادی :بررسی بدهی مالیاتی ، اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری

👈 سررسید عمومی حسابداری👉

👈 سررسید عمومی حسابداری👉

جدیدترین موارد قابل توجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده

جدیدترین مواردقابل توجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده

کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد

رئیس سازمان مالیاتی از کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد در صورت تصویب دولت و مجلس خبر داد.

معامله بیش از ۵ هزار دلار مشمول پرداخت مالیات شد

رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت اطلاعات مالیاتی خریداران و فروشندگان ارز که بیش از ۵ هزار دلار خرید کرده‌اند، خبر داد و گفت: اطلاعات ۲۴۰ صرافی با همکاری بانک مرکزی دریافت شده است.