نوشته‌ها

تاریخ لازم الاجرا شدن دستور العمل حاکمیت شرکتی

مفاد ابلاغیه دستور العمل حاکمیت شرکتی و تاریخ لازم الاجرا شدن آن :

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» که در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ در ۶ فصل، ۴۴ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ (به استثنای مواردی که تاریخ‌های اجرای آن به شرح ذیل تعیین شده است)، لازم‌الاجرا است.

«اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

نیز متناسب با دستورالعمل مذکور اصلاح و متعاقبا ابلاغ خواهد شد. ناشران مکلفند اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه و مفاد دستورالعمل مذکور اصلاح نموده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسانند.

 

موضوع عطف دستورالعمل تاریخ لازم‌الاجرا
نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره تبصره بند ۶ ماده ۱ و

مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱

از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
تعداد اعضای غیرموظف و مستقل اعضای هیات مدیره ماده ۴ از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
میزان سهام وثیقه مدیران تبصره ۴ ماده ۴ از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
محدودیت عضویت در هیات مدیره چند شرکت تبصره ۶ ماده ۴ از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
حداقل زمان درج آگهی دعوت به مجمع، قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار، در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره ماده ۳۸ برای مجامعی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۸، برای این موضوع، تشکیل می‌شود.