بسته بازرگانی سپیدار

بسته بازرگانی سپیدار ؛ کنترل موجودی انبار و محاسبه ی سود و زیان کالا را برای شما ساده می کند ؛ با آگاهی از میزان و زمان سفارش هر کالا ، می توانید کنترل دقیقتری بر موجودی انبار داشته باشید ؛ همچنین با آگاهی از کالا های پرفروش و محاسبه سود به تفکیک هر کالا ، می توانید کالا های پرسود را شناسایی کنین و میزان سود شرکت را افزاریش دهید .

این بسته با 5 سیستم ، شامل حسابداری ، دریافت و پرداخت ، مشتریان و فروش ، تامین کنندگان و انبار ، حقوق و دستمزد ، پاسخگوی شرکت های بازرگانی کوچک و متوسط است .

چرا بسته بازرگانی سپیدار ؟

 • با اماکن ثبت نقطه سفارش و حداکثر موجودی کالا ها ، کمبود موجودی و خواب کالا را در انبار مدیریت می کنید .
 • با امکان گزارش سود و زیان به تفکیک هر کالا ، کالا های پرسود خود را شناسایی کنید .
 • با امکان تهیه صورت حساب طرف مقابل در هر لحظع ، ارتباط شفاقی بین خود و مشتریان ایجاد می کنید .
 • با محاسبه خودکار پورسانت فروشنده ها به هنگام صدور فاکتور ، مدیریت حساب فروشنده هایتان آسان تر می شود .
 • با امکان ثبت تمام عملیات مربوط به چک های دریافتنی و پرداختنی ، تمام دریافت و پرداخت های خود را مدیریت می کنید .

سایر امکانات بسته بازرگانی :

 • کدینگ پیش فرض بازرگانی
 • دریافت و پرداخت از طریق چک ، حواله ، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • چاپ چک و کلر چک
 • تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب
 • تهیه گزارش آخرین وضعیت چک دریافتنی و پرداختنی
 • اطلاع رسانی مانده حساب مشتریان از طریق پیامک در دوره های زمانی مشخص
 • انجام عملیات پر حجم پایان سال مالی به شکل خودکار و ساده
 • استفاده از گزارش های روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی
 • تهیه فایل های قانئنی بیمه تمین اجتماعی و مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه صورت های مالی مانند ترازنامه ، سود و زیان و …