جدیدترین موارد قابل توجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده

جدیدترین مواردقابل توجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده

کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد

رئیس سازمان مالیاتی از کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد در صورت تصویب دولت و مجلس خبر داد.

مراحل تشکیل پرونده ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی و ارزش افزوده.

مراحل تشکیل پرونده ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی و ارزش افزوده.

معامله بیش از ۵ هزار دلار مشمول پرداخت مالیات شد

رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت اطلاعات مالیاتی خریداران و فروشندگان ارز که بیش از ۵ هزار دلار خرید کرده‌اند، خبر داد و گفت: اطلاعات ۲۴۰ صرافی با همکاری بانک مرکزی دریافت شده است.