دو امکان جدید در سامانه شماره اقتصادی :

سامانه عملیاتی الکترونیکی مودیان مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir در قسمت سامانه شماره اقتصادی دو امکان جدید را جهت استفاده مودیان فراهم نموده است که در ذیل به جزییات این دو امکان میپردازیم :

بررسی بدهی مالیاتی :

در این قسمت سابقه ای مختصر از وضعیت مالیاتی شرکت یا شخص حقیقی در سالهای گذشته نمایش داده می شود. این قسمت در راستای ارائه خدمت به مودیان مالیاتی جهت آگاهی از میزان بدهی در منابع مختلف مالیاتی پیاده سازی شده است. امکان استفاده مستقیم از این سامانه در منوی اصلی توسط مودی با داشتن اطلاعات کاربری ثبت نام نیز فراهم گردیده است.

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری :

در قسمت اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی ، کلیه دفاتر پلمپ شده از سال 96 به بعد در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

کاربر به راحتی میتواند اطلاعات این قسمت را با دفاتر فیزیکی پلمپ شده مقایسه کرده و قبل از رسیدگی هرگونه تناقض را رفع نماید.

امکانات جدید سامانه