👈 سررسید عمومی حسابداری👉

🔴 31 فروردین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 96 به سازمان امورمالياتي(مصوبه جدید)👆

🔴 31 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق اسفند به سازمان تامين اجتماعي

🔴 31 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق اسفند به سازمان امورمالياتي

🔴 15 اردیبهشت 97 مهلت ارسال صورت معاملات فصلی(موضوع ماده 169)فصل بهار ، تابستان ، پاییز وزمستان 96 به سازمان امورمالياتي

📣 بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.